Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah Yang Benar di Islam

Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah – Pembahasan mengenai Zakat Fitrah di Ajaran Islam merupakan salah satu kegiatan Ibadah yg diwajibkan bagi setiap Muslim dg ketentuan dan syarat membayar zakat fitrah yg sudah ditentukan seperti Syarat Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fitrah dan Syarat Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah yg sudah diatur dg benar didalam Ajaran Islam sehingga dpt dikatakan atau dijelaskan bahwa di dlm Hukum Membayar Zakat Fitrah ialah Wajib bagi tiap Muslim yg sudah memenuhi Syarat Membayar Zakat Fitrah dan untuk Perintah Membayar Zakat bagi tiap Muslim baik itu Zakat Fitrah maupun Zakat Mal tlah banyak disebutkan didalam Al Qur’an dan salah satunya yg terdapat didalam Surat Al Baqarah Ayat 43 yg berbunyi :

” Dan dirikanlah Sholat Lima Waktu, Tunaikanlah (Membayar) Zakat dan berukulah bersama orang2 yg ruku (QS. Al Baqarah, Ayat : 43) ”. Didalam Surat At Taubah Ayat 103 yg berbunyi, ” Ambillah Zakat dari sebagian Harta mereka karna dengan zakat itu km membersihkan dan menyucikan mereka (QS. At Taubah Ayat : 103) ”. Lalu Nabi Muhammad Saw juga sdh mewajibkan bagi para hambanya untuk membayar Zakat Fitrah seperti yg tlah diterangkan didalam Hadist Shahih bahwa Ibnu Umar ra berkata, ” Rasulullah tlah mewajibkan Zakat Fitrah dari Bulan Ramadhan satu Sha’ dari Kurma atau Satu Sha’ dari Sya’iir bagi seorang Hamba, Seorang Merdeka, Pria, Perempuan, Anak Kecil dan Orang Dewasa dari Kaum Muslimin (Hadist Riwayat Al Bukhari dan Muslim) ”.

cara mengeluarkan zakat fitrah

Adapun untuk Orang – Orang Yang Telah Diwajibkan Membayar atau Mengeluarkan Zakat Fitrah antara lain seorang Muslim yang telah merdeka (Bukan Hamba Sahaya dan Budak) dan mempunyai kelebihan harta atau makanan dari yg diperlukan dihari raya dan malam hari raya (Idul Fitri), Anak yg lahir sebelum Matahari Jatuh pada Akhir Bulan Suci Ramadhan dan Hidup Setelah atau Selepas Terbenamnya Matahari dan Seseorang yg meninggal selepas terbenamnya Matahari sehingga pd prinsipnya Orang Yang Diwajibkan Membayar Zakat Fitrah ialah setiap Muslim yg sudah mempunyai kelebihan Makanan ataupun Harta untuk mengeluarkan Zakat Fitrah untuk dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain yg tlah menjadi tanggungannya baik orang dewasa maupun anak – anak.

Sedangkan untuk Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah atau Orang – Orang Telah Mempunyai Hak Menerima Zakat Fitrah di Ajaran Islam antara lain Fakir, Miskin, Amil atau yg mengurusi Zakat Fitrah atau Panitia Zakat Fitrah, Muallaf atau orang yg baru masuk Islam, Hamba Sahaya atau Budak, Gharimin atau Ghorim (Orang yg Berhutang), Fisabilillah atau orang yg berperang dijalan Alloh (Islam) dan Golongan Muslim Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah adalah Ibnu Sabil atau Musafir. Didalam Surat At Taubah Ayat 60 mengatakan, ” Sesungguhnya Zakat2 itu hanyalah untuk orang2 Fakir, Orang Miskin, Pengurus Zakat (Amil), Para Mualaf yg dibujuk hatinya untuk memerdekakan Budak, Orang2 yg berhutang dijalan Alloh dan untuk mereka yg sd dlm perjalanan sebagai suatu ketetapan yg diwajibkan oleh Alloh Swt (QS. At Taubah Ayat : 60) ”.

Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah Yang Benar di Ajaran Islam

Didalam Tata Cara Membayar Zakat Fitrah sendiri diberikan atau dibayarkan dengan jumlah yang sudah ditentukan didalam Ajaran Islam bagi golongan yang diwajibkan zakat fitrah kepada golongan atau orang yang berhak menerima zakat fitrah, untuk besarannya pun tlah dijelaskan oleh Nabi Muhamamad Saw dlm Sabdanya bahwa, ” Nabi Saw tlah mewajibkan Zakat Fitrah di Bulan Suci Ramadhan 1 (Satu) Sha dari Kurma atau 1 (Satu) Sha dari Sya’iir atas seorang Hamba, Orang Merdeka, Pria, Wanita, Orang Dewasa dan Anak Kecil dari Golongan Muslimin (Hadist Shahih Bukhari dan Muslim) ”.

Kemudian Cara Menghitung Zakat Fitrah menurut Hadist Nabi Muhammad Saw tersebut yg sebesar 1 Sha mempunyai artian 1 Sha = 4 Mud dan 1 Mud = 675 Gram atau kira – kira sebanyak 3.5 Liter atau 2.7 Kg Makanan Pokok baik itu Makanan dlm bentuk Beras, Kurma, Tepung, Gandum dan Makanan Pokok Lainnya sehingga bisa disimpulkan bahwa didalam Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah bagi tiap – tiap Muslim ialah dengan membayar dlm bentuk Makanan Pokok seperti Beras kalau di Indonesia dengan jumlah takaran sebanyak 2.7 Kg ataupun bisa diganti dlm bentuk uang dengan perhitungan jumlah 2.7 Kg tersebut dikalikan dengan harga beras /Kg sekarang.

Lalu perlu kalian ketahui bahwa Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah itu dilakukan di Bulan Ramadhan (Kalender Hijriah) dan paling lambat ialah sebelum orang – orang selesai mengerjakan Shalat Id atau Shalat Idul Fitri karena jika kalian membayar Zakat Fitrah ini melewati Batas tersebut atau membayar saat sudah selesai mengerjakan Shalat Idul Fitri maka Zakat yang tlah dibayarkan itu bukanlah termasuk kedalam Zakat Fitrah melainkan Sedekah biasa sehingga ada baiknya bagi kalian setiap Muslim yang sudah diwajibkan membayar Zakat untuk mengetahui Tata Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah dan mengetahui Waktu Membayar Zakat Fitrah menurut Ajaran Islam sehingga kalian bisa melaksanakan apa yg sudah menjadi kewajibkan kalian dengan benar karena membayar Zakat jg termasuk kedalam Rukun Islam ketiga.

Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah Yang Benar di Islam | muhammad sakti | 4.5