Golongan dan Orang Yang Wajib Zakat Fitrah di Islam

Golongan Yang Wajib Zakat Fitrah – Pembahasan dan Pengertian Zakat Fitrah adalah salah satu Zakat yg sudah diwajibkan bagi tiap – tiap Muslim yg sudah termasuk kedalam Syarat Wajib Membayar Zakat dan Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah bagi tiap Muslim ialah Wajib atau harus ditunaikan atau dilakukan oleh tiap Muslim yg tlah memenuhi syarat2nya karena sudah diperintahkan langsung oleh Alloh Swt yg tertera didalam Al Qur’an seperti di Surat Al Baqarah Ayat 43 berbunyi, ” Dan kerjakanlah Sholat, Tunaikanlah (Bayarlah) Zakat dan Ruku’ lah beserta orang2 yg ruku (QS. Al Baqarah Ayat 43) ”. dan didalam Surat At Taubah Ayat 103 mengatakan, ” Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka karena dg zakat tersebut km tlah membersihkan dan menyucikan mareka (QS. At Taubah Ayat : 103) ”.

Lalu Nabi Muhammad Saw juga tlah mewajibkan kepada para Hambanya (Umat Muslim) untuk membayar dan mengeluarkan Zakat Fitrah, diriwayatkan oleh Umar bin Nafi dari Ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata bahwa, ” Nabi Muhammad Saw tlah mewajibkan Zakat Fitrah sebanyak 1 (Satu) Sha’ dari Kurma atau 1 (Satu) Sha’ dari Sya’iir atas seorang Hamba, Merdeka, Pria, Wanita, Orang Dewasa dan Anak Kecil dari Golongan Kaum Muslimin dan beliau memerintahkan supaya dibayarkan atau dikeluarkan sebelum Manusia keluar untuk mengerjakan Shalat Idul Fitri (HR. Bukhari, Abu Daud dan Nasa’i) ”. Karena memang untuk Waktu Membayar Zakat Fitrah itu dilakukan di Bulan Ramadhan (Kalender Hijriah) dan Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah yg benar dan baik ialah saat Dua Hari atau Satu Hari sebelum Shalat Idul Fitri dilaksanakan karena jika kalian membayar atau mengeluarkan Zakat Fitrah disaat ataupun setelah orang – orang mengerjakan Shalat Idul Fitri maka Zakat Fitrah tersebut bukan termasuk kedalam Zakat Fitrah tetapi hanya dinilai sebagai Sedekah biasa bukan Zakat.

Sehingga kalian sebagai seorang Muslim jangan sampai lalai dan lupa untuk membayar Zakat Fitrah secara tepat waktu karena selain sudah menjadi kewajiban kalian, membayar Zakat Fitrah juga termasuk kedalam Rukun Islam Ketiga yg dapat mengantarkan seorang Hamba Muslim kpd Keselamatan dan Kebahagiaan Dunia dan Akherat. Lalu Keutamaan Zakat Fitrah selanjutnya ialah akan mendapatkan pahala banyak dan akan menambah kadar keimanan seseorang Muslim kepada Alloh Swt, sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Alloh Swt dan Keistimewaan Mengeluarkan Zakat Fitrah paling utama ialah dapat digunakan sebagai pembersih, mensucikan dan menghapus segala dosa atau kesalahan yg tlah diperbuat didalam Puasa Ramadhan baik yg dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Cara Zakat Fitrah dan Yang Wajib Zakat Fitrah di Ajaran Islam

yang wajib zakat fitrah

Lalu Tata Cara Membayar Zakat Fitrah sendiri dilakukan oleh Golongan Yang Diwajibkan Membayar Zakat Fitrah kepada Orang Yang Berhak Memperoleh Zakat Fitrah dengan kadar atau besaran yg sudah ditetapkan didalam Ajaran Islam yaitu sebesar 1 Sha = 4 mud dan 1 mud = 675 Gram dan 4 mud x 675 Gram = 2.700 Gram atau 2.7 Kilogram sehingga pembayaran Zakat Fitrah yg dikeluarkan Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah sebanyak atau sebesar 2. 7 Kg dlm bentuk Makanan Pokok seperti (Beras, Kurma, Gandum) dan di Indonesia ialah Beras yg diberikan kepada Yang Berhak Memperoleh Zakat Fitrah sebanyak 2.7 Kg. Adapun untuk Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah tersebut mengikuti perintah Nabi Muhammad Saw bahwa Ibnu Umar Ra mengatakan, ” Nabi Muhammad Saw tlah mewajibkan Zakat Fitrah di Bulan Ramadhan sebanyak 1 (Satu) Sha dari Kurma atau 1 (Satu) Sha dari Sya’iir atas seorang hamba, merdeka, pria, wanita, anak kecil dan dewasa dari kaum Muslimin (HR. Bukhari dan Muslim) ”.

Golongan dan Orang Yang Wajib Zakat Fitrah

Golongan Yang Wajib Membayar Zakat Fitrah di Bulan Ramadhan yang sdh ditetapkan didalam Ajaran Islam antara lain semua Muslim atau Orang2 Islam dan didlm Hadist Shahih Bukhari Muslim mengatakan bahwa, ” Nabi Muhammad Saw tlah mewajibkan Zakat Fitrah di Bulan Ramadhan sebanyak 1 sha dari kurma atau 1 sha dari sya’iir atas seorang Hamba, Merdeka, Laki – Laki, Perempuan, Orang Dewasa dan Anak Kecil dari Golongan Muslimin atau Islam (HR. Bukhari dan Muslim) ”. Lalu untuk Golongan Yang Wajib Zakat Fitrah Kedua adlh Orang Islam Yg Merdeka (Bukan Budak dan Hamba Sahaya) dan Orang Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fitrah Ketiga adalah Golongan Orang Muslim yang mampu atau mempunyai kelebihan harta dan makanan untuk keperluan pd malam dan pagi dihari raya.

Kemudian Orang Yang Wajib Zakat Fitrah Keempat ialah Anak yg lahir sebelum Matahari terbenam pd akhir Bulan Ramadhan dan Hidup setelah Matahari terbenam, seorang Muslim yg meninggal selepas terbenamnya Matahari Akhir Ramadhan dan seseorang yang memeluk Islam sebelum terbenamnya Matahari pd akhir Bulan Ramadhan dan tetap dlm Islamnya sehingga bisa disimpulkan bahwa Orang – Orang Yang Wajib Berzakat Fitrah antara lain Orang – Orang Muslim yang merdeka dan berkecukupan baik itu Orang Dewasa, Anak Kecil (Ditanggung Orang Tua) , Laki – Laki dan Perempuan yg bukan termasuk kedalam Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah karena ketentuan – ketentuan tersebut tlah di buat dan sudah ditetapkan di ajaran islam dengan baik dan benar.

Golongan dan Orang Yang Wajib Zakat Fitrah di Islam | muhammad sakti | 4.5